top of page
20210818_162733.jpg

KUNSTAANBOD

Hier ziet u kunstwerken die gemaakt zijn door ART2.0. Bij de beelden vindt u een kort stukje tekst wat informatie geeft over het beeld. Daarbij vindt u ook de informatie van de gebruikte materialen. De beelden die u hier ziet zijn te koop! Voor meer informatie over deze beelden of voor een kunstwerk op maat, kunt u op info klikken of contact met ons opnemen. 

01

Me and my shadow

2 beelden 1 albast en 1 glas +/- 30 cm hoog op metalen sokkel.

Wanneer we onszelf ten volle accepteren kunnen alle eigenschappen ten volle benut worden, ook onze zogenaamde schaduwzijde kan dan schitteren.

02

Madonna

Serpentijn  en pate de verre(glas) +/- 50 cm hoog .

 

Moeder en kind onlosmakelijk met elkaar verbonden.

03

De violist

 Springstone en glas op betonnen sokkel, +/- 60 cm hoog.

 

De passie die de muzikant voor zijn instrument heeft.

04

Bok

Kalamata en glas: +/- 40 cm h oog en 40 cm breed.

 

De prachte glans gecombineerd met het matte glas. Tegenstelling en eenheid.

05

De oermoeder

Zwarte Albast op hardstenen sokkel +/- 40 cm hoog.

 

Het verleden, het heden en de toekomst allen in het bekken van de vrouw besloten.

07

Bloemen op albast

3 beelden albast met RVS en flessenglas:

 

Dit beeld nodigt ons uit om al onze tallenten te gebruiken. Geïnspireerd op de tekst van Marianne Williamson

06

Vrouw met de staart

Albast op hardstenen sokkel +/- 40cm hoog.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be?

You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Marianne Williamson

"Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.  We vragen onszelf af: ‘wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd en geweldig te achten?’ Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.  Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren. Die glorie is niet slechts in enkelen maar in ieder mens aanwezig.  En als we ons eigen licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid om hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Marianne Williamson

08

Nefertiti de grote Koninklijke vrouwe

Springstone keramiek en glas op betonnen sokkel. +/- 60 cm hoog.

 

Nefertiti was koningin van de 18e dynastie van Egypte en heerste als grote koninklijke vrouwe aan de zijde van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde aan het begin van het Nieuwe Rijk, van 1352 v.Chr. tot 1338 v.Chr., tijdens de Amarna-periode. Haar naam Nefertiti betekent De mooie is gekomen. 

Opdat wij ook uitgenodigt worden om koning of koningin van ons leven te worden of te zijn.

09

Aureool

Glas gefused op metalen sokkel: +/- 45 cm hoog.

 

Door de weerkaatsing van het licht lijkt het of het beeld zelf licht voortbrengt.

10

Oervorm

Deze glas objecten zijn gemaakt uit een holle ruimte van een Kalamata steen waarin nog fossiele resten te zien waren. Na eerst een mal en een contra mal gemaakt te hebben, is blank glas en gekleurd glas toegevoegd in de mal en versmolten. Na het slijpen is een soort eivorm ontstaan, wat hier wel toepasselijk is.  Deze glas objecten zijn gevat in metalen sokkels die meegaan met de vormen die door het smelten zijn ontstaan.

11

Ondermuts
 

Deze cirkel is gemaakt van de ondermuts patronen, na verschillende mallen te hebben gemaakt van originele ondermuts heb ik de patronen in een cirkel gelegd om hier weer een contramal van te maken, waarna deze is vol gelegd met glas en versmolten tot deze cirkel. Het zandstralen van dit glasobject  zorgt ervoor dat het een zacht witte uitstraling krijgt.

12

VERBONDEN

Deze portetten zijn met verschillende technieken gemaakt, brandschilderen, fusion, slumpen. De twee gezichten beelden verbondenheid uit zonder dat het een passionele relatie betreft, zij kijken beide de zelfde kant op met dezelfde blik en blijven, hoewel afzonderlijk, met elkaar verbonden.

Glass Art: glas op metalen sokkel diverse technieken  Afmetingen 50 x 10 x  60 cm

13

ONEINDIG
 

Geïnspireerd door de tekening van Escher 

Nadat een vriend beweerde dat deze tekening nooit 3 dimensionaal gemaakt kon worden, ging Wim deze uitdaging aan. Het vergde dan ook veel vakmanschap en doorzettingsvermogen om dit te realiseren.

 

Materiaal: metaal gepoedercoat

Afmetingen: 30  x 30 x 12 cm

14

LEVEN

Een statische vertaling in metaal van de levensweg, die doorkruist wordt door medereizigers.

Materiaal: metaal gelast en gepoedercoat

Afmetingen 100 x 220 x 60 cm

bottom of page